Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere, mandat 2019-2023

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Mediere > Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere, mandat 2019-2023
Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere, mandat 2019-2023

Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere, mandat 2019-2023

Perioada 02.03 – 03.03.2019 (Turul I) 

31.03.2019 (Turul II)

Organizarea alegerilor pentru viitorii membri ai Consiliului de mediere, mandatul 2019-2023

În perioada 02.03 – 03.03.2019 (Turul I) / 31.03.2019 (Turul II) vor avea loc alegerile pentru viitorii membri ai Consiliului de Mediere care își va desfășura activitatea în perioada 2019-2023.

La data de 12.02.2019, Comisia Electorală legal constituită a procedat la validarea dosarelor de candidatură preluate de la Comisia de Soluționare a Contestațiilor la data de 11.02.2019.

În urma soluționării contestațiilor formulate și a validării dosarelor de către Comisia Electorală, 22 candidați au fost validați, după cum urmează:

Aldea Elena Liliana, Anastase Ileana, Asofronie Constantin, Bădulescu Dorin-Valeriu, Carare Adriana, Cîrlig Aurora, Dediu Nicolae, Iacob Anca, Ignat Claudiu Florinel Augustin, Ionescu Nicoleta, Ioniţă Lucreţia, Jurca Angelica Elisabeta, Munteanu Mihai Iulian, Păcurar Alin-Romulus, Pintea Marta Bianca, Popescu Valentina, Rădulescu Dragoş-Marian, Sîrbu Daniela-Maria, Stancu Anca Lucia, Şuştac Zeno-Daniel, Teslovan Adreana, Vlaicu Rodica.

Asociația Camera Mediatorilor din România, cu sediul în mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 2, Bl. B2, Colț, Tr. 1, jud. Iași, reprezentată prin Președinte Tărniceriu Radu Dimitrie,

susține echipa formată din Bădulescu Dorin-Valeriu, Carare Adriana, Ignat Claudiu Florinel Augustin, Ionescu Nicoleta, Munteanu Mihai Iulian, Păcurar Alin-Romulus, Pintea Marta Bianca, Teslovan Adreana, pentru mandatul în cadrul Consiliului de Mediere, perioada 2019-2023.

Consiliul de mediere

Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii.

Consiliul de mediere este format din 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de către mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condițiile Legii, Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de mediere, a Statutului profesiei de mediator și ale Procedurilor de organizare a alegerilor.

Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opțiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaților înregistrați oficial prin tipărire în Buletinul de vot.

Pentru confirmarea exprimării votului direct și secret la urnă, fiecare mediator care și-a exprimat votul va semna în lista de votanți și va aplica ștampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.

Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați

La alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care sunt înscriși în Tabloul mediatorilor autorizați, nu a intervenit nici o cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot și nu este mediator inactiv în sensul art. 26 alin. 3) din Statutul profesiei de mediator.

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur Buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă.

Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur Buletin de vot, pentru minimum un candidat și maximum nouă candidați pentru fiecare tur de alegeri.

Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situații de forță majoră și sunt înseriate.

Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)

Voturile exprimate sunt validate și numărate de către Comisia de validare a voturilor, care va anunța public numărul de voturi obținute de către fiecare candidat, după întocmirea procesului verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare a voturilor obținute. Lista se va afișa și pe site-ul Consiliului de mediere.  

Primii nouă candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului verbal întocmit de către Comisia de validare a voturilor, sunt declarați de aceasta ca fiind aleși pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

Următorii trei candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, dar nu mai puțin de 5% din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declarați de către Comisia electorală ca membri supleanți ai Consiliului de mediere.

Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de către Comisia electorală și anunță data ședinței de constituire a noului Consiliu de mediere.

În situația în care nu sunt întrunite cumulativ condițiile care să asigure constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți care au obținut un număr de voturi mai mare sau cel puțin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri, până la completarea componenței legale a Consiliului de mediere. Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.

Vă îndemnăm să mergeți la vot!

Lasă un răspuns