TRIBUNAL DE ARBITRAJ

Arbitraj și Mediere > TRIBUNAL DE ARBITRAJ

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ  

Arbitrajul oferă o judecată privată eficientă, prin arbitri cu o bogată experienţă profesională şi o competenţă recunoscută în domeniul de activitate, ceea ce-i conferă instituţiei arbitrajului o deosebită popularitate în statele cu o economie de piaţă dezvoltată.

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj cu denumirea Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale. Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

În prezent, în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iaşi îşi desfăşoară activitatea de arbitraj un număr de 49 arbitri, care au dobândit această calitate în urma aprobării cererii de înscriere de către Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar, fiind înscrişi pe lista arbitrilor acestei instituții permanente de arbitraj. Pot fi arbitri în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exercițiu, se bucură de o bună reputație, au urmat un curs de formare inițială în domeniul arbitrajului (sau întrunesc  o vechime de minimum 5 ani în exercitarea unei profesii juridice, sunt cadre didactice universitare ori absolvenți de studii doctorale în domeniul juridic) și nu au mențiuni înscrise în cazierul judiciar cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de natură să aducă atingere profesiei de arbitru.

 

În domeniul arbitrajului, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri de formare inițială, cu o durată de 80 de ore, adresate persoanelor cu studii superioare juridice. Absolvenții cursului au ulterior posibilitatea de a se înscrie pe lista de arbitri ai Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere

Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă

Camera de Arbitraj și Mediere

 

PREȘEDINTE: LUPU GETA

 

VICEPREȘEDINȚI: COSTIN MITICĂ

                                      GHERGHEL MARIANA-OANA

 

MEMBRI:  CHIFAN SILVIU-GHIOCEL

                     CREANGĂ ION

                     MANIȚA ILENUȚA

                     STOINEL ADRIANA CARMEN

Activitate din 2009

O judecată privată și eficientă

Avem 54 arbitri

Organizam cursuri de formare