TRIBUNAL DE ARBITRAJ

Arbitraj și Mediere > TRIBUNAL DE ARBITRAJ

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ

Arbitrajul oferă o judecată privată eficientă, prin arbitri cu o bogată experienţă profesională şi o competenţă recunoscută în domeniul de activitate, ceea ce-i conferă instituţiei arbitrajului o deosebită popularitate în statele cu o economie de piaţă dezvoltată.

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2009, instituția permanentă de arbitraj cu denumirea Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale. Nu este deloc de neglijat faptul că, până în prezent, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a soluționat numeroase litigii și se bucură de recunoaștere la nivel zonal, având activitatea extinsă și la nivel național.

În prezent, în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iaşi îşi desfăşoară activitatea de arbitraj un număr de 64 arbitri, care au dobândit această calitate în urma aprobării cererii de înscriere de către Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar, fiind înscrişi pe lista arbitrilor acestei instituții permanente de arbitraj. Pot fi arbitri în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar numai persoanele fizice cu studii universitare de licență în domeniul Drept, cu capacitate deplină de exercițiu, care se bucură de o bună reputație, nu au mențiuni înscrise în cazierul judiciar și au urmat un curs de formare inițială în domeniul arbitrajului cu excepția cadrelor didactice universitare și a absolvenților de studii doctorale în domeniul juridic, a magistraților și a celor care întrunesc o vechime de minimum 10 ani în exercitarea unei profesii juridice.

În domeniul arbitrajului, Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri de formare inițială, cu o durată de 40 de ore, adresate persoanelor cu studii superioare juridice. Absolvenții cursului au ulterior posibilitatea de a se înscrie pe lista de arbitri ai Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere.

Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere

PREȘEDINTE: COSTIN MITICĂ

VICEPREȘEDINȚI: LUPU GETA

BURLACU MARIANA-OANA

MEMBRI:  ARHIRE DANIELA

CREANGĂ ION

CHIFAN SILVIU

TOMESCU ALIN-MIRCEA-DUMITRU

SECRETAR: DUMITRIU CARMEN-BEATRICE

Activitate din 2009

O judecată privată și eficientă

Avem 64 arbitri

Organizăm cursuri de formare

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR BUCUREȘTI

Pe lângă Fundația Camera de Arbitraj și Mediere este organizată și își desfășoară activitatea, începând cu anul 2020, instituția permanentă de arbitraj cu denumirea Tribunalul de Arbitraj Judiciar București de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, prin intermediul căreia se soluționează numeroase litigii între persoane fizice şi/sau juridice având ca obiect drepturi patrimoniale.

0755.133.833

cameradearbitrajsimediere@gmail.com