Cursuri Mediere

Arbitraj și Mediere > Cursuri Mediere

CURSURI DE MEDIERE

În domeniul medierii, Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare de către Consiliul de mediere din anul 2012 și derulează cursuri de formare iniţială, de formare continuă și de specializare în domeniul medierii.

CURSURI DE FORMARE INIȚIALĂ

 

            Programul  ,,Medierea – metodă alternativă de soluţionare a conflictelor

Medierea poate fi desfăşurată numai de persoane care au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Structura programului:  80 de ore de elemente teoretice şi practice, grupate  în 5 module:

Teoria şi analiza conflictelor

Rezolvarea alternativă a disputelor

Medierea

Organizarea profesiei de mediator

Formulare utilizate în mediere

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Consiliul de Mediere, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Mediator”:

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;

- facilitarea comunicării între părţi;

- operarea cu documente;

- planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;

- analiza conflictului;

- analizarea informaţiilor;

- culegerea de informaţii;

- facilitarea acordului;

- încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;

- redactarea documentelor necesare desfășurării activității.

Participanții la programul de formare în domeniul medierii pot solicita în urma absolvirii cursului de la Consiliul de Mediere și Atestatul de Calificare Profesională, constituindu-se anexă la certificatul de absolvire.

Taxa de participare este de 2500 lei.

Beneficiile  înscrierii la curs:

Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;

Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;

Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;

Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;

Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;

Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere; 

Însuşirea şi dezvoltarea următoarelor competenţe: 

  • Facilitarea comunicării între părţi
  • Operarea cu documente
  • Planificarea activităţii de rezolvare a conflictului
  • Analiza conflictului
  • Analizarea informaţiilor
  • Culegerea de informaţii
  • Facilitarea acordului
  • Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte
  • Redactarea documentelor necesare desfășurării activității

Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;

Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

      Medierea și arbitrajul – metode complementare de soluționare a conflictelor (20 de ore);

       Medierea în dreptul familiei (40 de ore);

       Autentificarea acordului de mediere (10 ore);

       Comunicarea şi comportamentul mediatorului ( 20 de ore);

Condiţii de fond şi de formă pe care trebuie să le îndeplinească acordul  de mediere pentru a    fi supus autentificării de către notarul public sau încuviinţării instanţei de judecată (10 ore);

      Medierea în domeniul protecţiei consumatorului (10 ore);

      Medierea în dreptul penal (20 de ore);

      Mediatorul la început de drum (20 de ore).

 

      CURSURI DE SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL MEDIERII