Mediere

Noi suntem soluția ta

Avantaje

Timpul de rezolvare a conflictului este mult mai redus, iar procedura este mai simplă decât procedura  judiciară.

Flexibilitate

Operativitate

Confidenţialitate

Tribunalul De Arbitraj Judiciar Iași

Ce este medierea

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o metodă confidenţială şi privată, prin intermediul căreia mediatorii, persoane apte să faciliteze negocierile dintre părți, le ajută să-şi definească mai clar obiectivele, interesele şi le sprijină în soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Medierea oferă persoanelor oportunitatea de a-şi rezolva conflictele şi de a menţine permanent controlul asupra deciziilor care le influențează viitorul. Se evită astfel folosirea măsurilor abuzive şi deteriorarea relaţiilor dintre părţi, încurajându-se dialogul, colaborarea şi respectul reciproc. Instruirea iniţială şi continuă a mediatorilor este un obiectiv de bază pentru obţinerea rezultatelor de succes.

Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.  

Newsletter

Salut

Despre noi

100 %
Persoane interesate de noi online