Arbitraj și Mediere

Arbitraj și Mediere

 

Până în prezent am prestat servicii cu recunoaștere la nivel național și ne extindem activitatea și la nivel european. Fie că doriți să dobândiți o nouă calificare profesională, să exercitați profesii liberale în plină afirmare, să soluționați conflicte de orice natură, să beneficiați de servicii de informare de calitate sau să solicitați întreprinderea unor demersuri pentru recunoașterea și restabilirea unui drept încălcat de o autoritate a statului, vă oferim soluții adecvate nevoilor dumneavoastră.

Veți colabora cu profesioniști cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu diferite specializări, care știu să comunice, să vă asculte și să vă ajute, astfel încât să găsim împreună soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

GDPR

Toate organizațiile care procesează date cu caracter personal sunt obligate să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure protecția adecvată...

Mediere

Timpul de rezolvare a conflictului este mult redus, iar procedura este mai simplă decât procedura judiciară...

Arbitraj

Importanţa soluţionării conflictelor prin arbitraj poate fi dedusă îndeosebi din multiplele avantaje pe care această instituţie le prezintă față de justiția statală...

Metode prin care se pot evita procesele de lungă durată

Ce este arbitrajul?

Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, având caracter privat, în care părţile, în urma unei convenţii formale, se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie. Procedura arbitrajului este reglementată în art. 541-621 din Codul de procedură civilă.

Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc: starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Orice tip de dispute ivite în raporturile de familie, de proprietate, între profesioniști, în materie de moșteniri, partaje, contracte și în domeniul penal în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și unde retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală, dar și în latura civilă a oricărui proces penal, precum și în materie de asigurări, protecția consumatorului sau malpraxis pot fi soluționate nu doar prin justiție, ci și prin mediere.   

 

AVANTAJE:

  • părțile aleg arbitrul sau mediatorul care urmează să soluționeze litigiul dintre ele;
  • sunt proceduri mult mai rapide decât cele comune;
  • presupun costuri mai mici;
  • asigură confidențialitatea pe tot parcursul desfășurării lor, participând numai persoanele implicate în conflict, iar la solicitarea sau cu acordul lor, părțile pot fi asistate de avocați;
  • hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru părți, constituind titlu executoriu, iar acordul de mediere produce efecte juridice, putând fi autentificat de către notarul public sau încuviințat de instanța de judecată.

Înscrie-te la curs!

Curs de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” - Cod C.O.R. 242231

180 ore

1200Lei
  • Organizațiile care procesează date cu caracter personal sunt obligate să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure o protecție adecvată a datelor personale pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Curs de „Mediator”

80 ore

2500Lei
  • În domeniul medierii, Fundația "Camera de Arbitraj și Mediere" a fost autorizată ca furnizor de formare de către Consiliul de mediere din anul 2012 și derulează cursuri de formare iniţială, de formare continuă și de specializare.

Curs de „Expert achiziții publice” Cod C.O.R. 214946

40 ore

1000Lei
  • Curs util persoanelor care activează în domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă. Persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs.

Alegerea membrilor Colegiului de Conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași

CONVOCATOR

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, se convoacă Adunarea Generală a Arbitrilor la sediul instituției permanente de arbitraj din mun. Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în ziua de miercuri, 20 aprilie 2022, orele 13:00, având următoarea ordine de zi: 

  1. Încetarea mandatului membrilor Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași;
  2. Alegerea noilor membri ai Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași pentru perioada 2022 – 2026.

Potrivit art. 9 alin. (1) din Regulamentul mai sus-menționat, „Colegiul de conducere al TAJ este format dintr-un număr impar de membri și este compus din președinte, vicepreședinte și 3 membri, aleși prin vot de către Adunarea Generală a Arbitrilor”.

Persoanele care doresc să facă parte din Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, vor depune Cererea de candidatură cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală a Arbitrilor.  

Președinte,

LUPU Geta