Cursuri și servicii GDPR

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Cursuri > Cursuri și servicii GDPR
Cursuri și servicii GDPR

Cursuri și servicii

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

SERVICII

Începând cu 25 Mai 2018, Noul Regulament general privind datele cu caracter personalRegulamentul (UE) 679/2016 aprobat de Parlamentul European și Consiliu în 27 aprilie 2016 a înlocuit Directiva 95/46/CE, actele legislative din statele membre prin care aceasta fusese implementată și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Drept urmare, toate organizațiile care procesează date cu caracter personal sunt obligate să implementeze noile măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure o protecție adecvată a datelor personale pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale impune un set unic de reguli direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, având un impact semnificativ în toate sectoarele de activitate.

Toate companiile, agențiile guvernamentale, organizațiile non-profit și alte organizații care oferă bunuri și servicii persoanelor din Uniunea Europeană sau care colectează și analizează date legate de rezidenții Uniunii Europene trebuie să își revizuiască programele actuale de conformitate a protecției datelor, astfel încât să-și identifice problemele și să implementeze modificările în activitatea lor.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Vă aducem la cunoștință că Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere”, cu sediul în mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, cod de înregistrare fiscală 26253899, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 17/F/10.11.2009, cont IBAN RO17CARP024000671754RO01 deschis la Patria Bank – Sucursala Iaşi, prin reprezentant legal, în vederea asigurării conformității cu Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale (GDPR), oferă:

  • SERVICII DE CONSULTANȚĂ EXTERNALIZATĂ;
  • SERVICII DE DPO EXTERN;
  • FORMARE PROFESIONALĂ.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

SERVICII DE CONSULTANȚĂ EXTERNALIZATĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA REGLEMENTĂRILOR GDPR

Consultanța externalizată privind implementarea și configurarea reglementărilor GDPR reprezintă o soluție practică și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru organizațiile care nu dispun de expertiza și cunoștințele necesare în materie de protecție a datelor, pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Organizația noastră oferă tot suportul necesar înțelegerii în prima etapă a prevederilor GDPR, a modului în care acestea trebuie transpuse, prin evaluarea modului în care se realizează prelucrarea datelor în compania dumneavoastră, prin identificarea punctelor slabe și a eventualelor riscuri de securitate, prin asistarea selectării și implementării măsurilor tehnice și operaționale în cadrul companiei.  

Proiectul începe cu un audit asupra datelor și fluxurilor companiei, pe direcțiile juridic, securitate și IT, apoi veți beneficia de acces la instruirea GDPR și la soluțiile de conformitate, de aplicarea celor mai bune practici pentru atingerea și menținerea conformității cu GDPR și nu în ultimul rând de mai multă încredere și o reputație îmbunătățită a afacerii dumneavoastră.

După elaborarea planului de conformitate, a politicilor și procedurilor de confidențialitate a datelor personale și revizuirea acordurilor și contractelor, compania poate opta pentru implementarea procedurilor și documentației juridice de către personalul intern sau poate externaliza implementarea.

Echipa noastră implementează politicile și procedurile GDPR astfel încât la final să aveți o fundație tehnică potrivită pentru noile drepturi ale clienților și partenerilor voștri.

SERVICII DE DPO EXTERN

Responsabilul cu protecția datelor are ca sarcini informarea și consilierea operatorului sau persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligațiile ce le revin în temeiul Regulamentului și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor, precum și monitorizarea respectării acestora.

De asemenea, are obligația de a furniza, la cerere, consiliere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia. DPO cooperează cu autoritatea de supraveghere și își asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Contractarea unui Responsabil cu Protecţia Datelor (DPO) din cadrul Camerei de Arbitraj și Mediere asigură îndrumarea, conștientizarea și instruirea personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, monitorizarea, gestionarea și raportarea încălcării datelor.

Membrii echipei pe sprijinul căreia ne bazăm sunt și formatori ai Cursului autorizat pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” – Cod C.O.R. 242231, putând astfel beneficia și de o reducere de 10% la cursurile de formare GDPR pe care le derulează.

CURSURI AUTORIZATE PENTRU OCUPAȚIA „RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – Cod C.O.R. 242231

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizaţii sunt obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal este desemnat atât în cadrul organizaţiilor din sectorul public, cât şi a celor din sectorul privat.

În ceea ce priveşte organizaţiile din sectorul privat care nu au obligaţia legală de a desemna un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, atât Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi organismele competente de la nivelul Uniunii Europene cu atribuţii în acest domeniu, recomandă desemnarea unei astfel de persoane, în considerarea cerinţelor impuse prin GDPR.

DESCRIEREA CURSULUI

Programul de formare profesională tip specializare este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, are o durată de 180 ore de elemente teoretice şi practice, condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de personal implicat în departamentele de conformitate (și de protecția datelor, acolo unde există) din instituțiile de stat și private care lucrează cu informații cu caracter personal și altor persoane interesate. Participanții vor avea astfel ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în cadrul cursului fiind prezentate și explicate prevederile introduse de noul Regulament General privind Protecția Datelor (“GDPR”), corelat cu aspectele existente în practică, pentru a putea fi identificate cele mai bune soluții în vederea aplicării și respectării noilor obligații legale.

Contact: Tel: 0755.133.833 cameradearbitrajsimediere@gmail.com

BENEFICII DIRECTE

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educaţiei Naționale şi este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”.

TAXA DE PARTICIPARE

Valoarea serviciilor de formare este de 2000 lei și include: suportul de curs, materiale informative, pauzele de cafea, apa minerală (plată). Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei. Prețul poate fi negociat în funcție de numărul cursanților (un cursant 2000 lei, doi cursanți 3500 lei, trei cursanți 4500 lei), în funcție de posibilitățile și disponibilitatea dumneavoastră. Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

Durata totală a programului de formare profesională este de 180 ore, din care 60 ore teoretice și 120 ore practice.  

Perioada teoretică este structurată astfel:

Luni-Vineri (orele 16:00-20:00):                                                                            

25 februarie – 1 martie 2019;

4 – 8 martie 2019;

11-12 martie 2019.

Sâmbătă (orele 10:00-14:00):

2 martie 2019;

9 martie 2019;

Perioada practică se desfășoară între 13 martie – 04 aprilie 2019.

TEMATICA PROPUSĂ

Modulul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (9 ore teorie – 18 ore practică);

Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare (6 ore teorie – 12 ore practică);

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației (8 ore teorie – 16 ore practică);

Modulul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (12 ore teorie – 24 ore practică);

Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice (4 ore teorie – 8 ore practică);

Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (7 ore teorie – 14 ore practică);

Modulul 8 – Managementul riscului și securitatea informației (8 ore teorie – 16 ore practică).    

 

  • 0755.133.833
  • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
  • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Lasă un răspuns