Legislația Medierii

Arbitraj și Mediere > Legislația Medierii

LEGISLAȚIE

Model cerere de deschidere a procedurii de mediere

Model contract de pregătire mediere

Model invitație la mediere

Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

Statutul profesiei de mediator

Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor

Codul european de conduită pentru mediatori

Standardul ocupațional al mediatorului

Reguli de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Ghidul de mediere pentru magistrați

Regulament privind normele de organizare internă ale Consiliului de Mediere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum

Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne

O.G. 13/2010 pentru transpunerea Directivei 2006/123/CE

Hotărârea 5315/26.10.2013 privind modificarea și completarea standardului de formare

Hotărârea 12/07.09.2007 pentru aprobarea standardului de formare

O.U.G. 90/12.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii 192/2006

Legea 115/04.07.2012 privind modificarea Legii 192/2006

Hotărârea 05/13.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de mediere