Înfiinţări societăţi, asociații și fundații

Arbitraj și Mediere > Înfiinţări societăţi, asociații și fundații

Înfiinţări SRL, PFA, II, Asociaţii & Fundaţii

Servicii

Acest profil este unul delicat şi extrem de complicat. Fie ca vorbim despre înfiinţarea unei firme de tip SRL, SRL-D, SA, PFA,noi putem  rezolva toate aspectele într-un timp foarte scurt şi te ajutăm sa scapi de birocratie. 

6

motive să lucrezi cu noi!

1465236947_resolutions-03.png

1

Eficientizăm timpul pentru managementul activităţilor de bază.

DPIA-icons

2

Suntem informaţi privind noutăţile şi reglementările legislaţiei.

maintenance-icon

3

Oferim servicii personalizate, complete şi complexe. Optimizăm costurile şi avem pentru tine soluţii inovative.

Dakirby309-Simply-Styled-Security-Approved

4

Minimizăm riscurile în cazul unor controale fiscale.

Man-icon

5

Pentru fiecare domeniu de activitate avem specialişti consultanţi dedicaţi şi informaţi.

devices-02-512

6

Utilizăm programe precum WinMentor, Pioneer şi Saga.

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ – SRL

Societatea cu Raspundere Limitată (S.R.L.) este cea mai des întalnita formă de organizare a activitaţii comerciale în Romania.
Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai în limita capitalului social subscris, care trebuie fixat de către asociaţi, cu respectarea plafonului minim prevăzut de lege, în valoare de 200 Ron.

Societăţile cu Răspundere Limitată (S.R.L.)

Sunt entităţi cu personalitate juridică ce pot desfăşura orice fel de activitate, cu excepţia celor organizate şi reglementate prin legi speciale, precum şi cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, însă, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri.

Pentru înfiinţarea unei societăţi cu raspundere limitată este obligatoriu să existe un drept de folosinţă asupra spaţiului în care doreşti să înregistrezi sediul social.

Dacă nu deţii un spaţiu în proprietate, poţi încheia un contract de comodat prin care o tertă persoană îţi oferă proprietatea (o cameră de apartament spre exemplu), în vederea unicităţii sediului.
Societatea cu raspundere limitată poate avea angajaţi pentru activitatea autorizată.

ACTE NECESARE

 • Copie B.I./C.I./Paşaport – Asociat(i)
 • Copie B.I./C.I./Paşaport – Administrator(i)
 • Actul constitutiv :
  • Obiectul de activitate al firmei (principal şi secundar)
  • Numele firmei pe care l-ai ales (de obicei o variantă principală şi doua de rezervă)
  • Administratorii sau asociaţii firmei
  • Partea fiecărui asociat la capitalul social
 • Copie contract spaţiu – al locaţiei în care se va afla sediul
 • Specimen de semnătură al administratorului (administratorilor) firmei
 • Acordul vecinilor şi asociaţilor de proprietari sau locatari
 • Declaraţiile date pe propria raspundere, după caz, de catre asociaţi/administrator din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
 • Confirmarea depunerii capitalului social la bancă.

Acest proces de infiintare SRL poate fi simplificat foarte mult prin colaborarea cu FUNDAŢIA CAMERA DE ARBITRAJ ŞI MEDIERE

În timpul procesului de contractare clientul nu primeşte doar informaţii juridice, cât ţi o consiliere fiscală pentru etapele de după înfiinţare

Astfel clienţii primesc din partea biroului nostru de consultanţă necesară în aşa fel încat după finalizarea înfiinţării el să poată parcurge restul paşilor fără dificultăţi.

ETAPELE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SRL

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Redactarea şi atestarea actelor necesare înfiinţării societăţii, pregătind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor şi completarea formularelor)
 • Obţinerea rezervării de denumire a societăţii (inclusiv plata taxei aferente)
 • Depunerea actelor la Registrul Comerţului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comerţului şi predarea acestora catre client.

COSTURILE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SRL

Constituirea unei societăţi comerciale presupune următoarele taxe, care nu sunt incluse în onorariul societăţii noastre:

 • Taxe de registru şi de publicare în Monitorul Oficial
 • Rezervare nume firmă
 • Capital social
 • Achiziţie stampilă
 • Specimen de semnătură (dacă se dă personal în fata notarului public).

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – PFA

Persoană fizicaă care desfăsoară, prin forţele proprii, activităţi economice în mod independent, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, are calitatea de angajat propriu.
Aceasta se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru somaj, în condiţiile prevazute de legislaţia în vigoare.

Persoana Fizică Autorizată (PFA) nu are personalitate juridică. Activitaţile permise de lege se desfăsoară numai pe baza unei dovezi privind calificarea.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal.

Pentru înfiinţarea unei PFA – persoane fizice asociate nu este obligatoriu să ai un drept de folosintă asupra spaţiului în care doreşti să înregistrezi sediul social. Dacă nu deţii un spaţiu în proprietate, poţi încheia un contract de comodat cu o terţă persoană.

Raspunderea patrimonială a titularului P.F.A. se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Persoana fizică autorizată poate avea angajaţi pentru activitatea autorizată.

ACTE NECESARE

 • Copie C.I.
 • Copie legalizată după dovada de proprietate
 • Certificat de atestare fiscală în original, în termen de valabilitate
 • Acordul Asociaţiei de proprietari/locatari (dacă este cazul)
 • Documentul care să ateste pregătirea profesională, care poate fi, dupa caz:
  • Diplomă
  • Certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învatamânt
 • Certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregatire profesională;
 • Certificatul de competenţă profesională
 • Atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinatate
 • Orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională
 • Specimen de semnătură

Acest proces de înfiinţare SRL poate fi simplificat foarte mult prin colaborarea cu Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere

În timpul procesului de contractare clientul nu primeşte doar informaţii juridice, cât şi o consiliere fiscală pentru etapele de după înfiinţare.

ETAPELE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SRL

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Redactarea şi atestarea actelor necesare înfiinţării PFA, pregătind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor şi completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comerţului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comerţului şi predarea acestora catre client.

COSTURILE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SRL

Constituirea unui PFA presupune următoarele taxe, care nu sunt incluse în onorariul societăţii noastre:

 • Taxe de registru şi de publicare în Monitorul Oficial
 • Achiziţie stampilă
 • Specimen de semnătură (dacă se dă personal în fata notarului public).

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ - IF

Întreprinderea Familială este întreprinderea economică, fară personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, fiind constituită din doi sau mai mulţi membri ai unei familii.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan:

 • Persoană fizică autorizată (P.F.A)
 • Titulari ai unor întreprinderi individuale
 • Salariaţi ai unei terţe persoane care funcţionează atat în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.

Important!

 • Membrii Întreprinderii Familiale au obligaţia de a se înregistra şi de a autoriza funcţionarea înainte de începerea activităţii economice.
 • Întreprinderea familială nu poate angaja cu contract de munca terţe persoane pentru desfăsurarea activitaţii pentru care a fost autorizată.

ACTE NECESARE

 • Documentele care atestă pregatirea / experienţa profesională (diplomă, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învătământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregatire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia etc.) – pentru cel puţin reprezentantul întreprinderii.
 • Copia actului de proprietate a spaţiului destinat sediului profesional (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de asociere în participaţiune, etc.).
 •  
 • Acordul Asociaţiei de proprietari şi al vecinilor direct afectaţi de ativitatea desfăsurată (sus, jos, stânga, dreapta) – dacă este cazul.
 • Specimenul de semnatură al reprezentantului întreprinderii legalizat notarial.
 • Copia actului de identitate (buletin sau carte de identitate) pentru membrii întreprinderii.

ETAPELE DE ÎNFIINŢARE A UNUI IF

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Redactarea şi atestarea actelor necesare înfiinţării IF, pregătind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor şi completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comerţului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comerţului şi predarea acestora catre client.

COSTURILE DE ÎNFIINŢARE A UNUI IF

Constituirea unei societăţi comerciale presupune următoarele taxe, care nu sunt incluse în onorariul societăţii noastre:

Constituirea unui IF presupune urmatoarele taxe, care nu sunt incluse in onorariul societatii noastre:

 • Taxe de registru şi de publicare în Monitorul Oficial
 • Specimen de semnătură (daca se dă personal în faţa notarului public)
 • Stampilă

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - II

Întreprinderea Individuală (I.I.) este întreprinderea economică, fară personalitate, organizată de un întreprinzător persoană fizică, care are obligaţia să ceară înregistrarea în Registrul Comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice.
Întreprinderile individuale sunt entităţi fară personalitate juridică care pot desfasura orice fel de activitate, cu excepţia celor organizate şi reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectura, medicina, avocatura), precum şi cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Pentru activităţi care presupun mai multe coduri CAEN, este necesară deschiderea mai multor I.I..

Pentru înfiinţarea unei I.I. nu este obligatoriu să aveţi un drept de folosintă asupra spaţiului în care doriţi să înregistraţi sediul social. Dacă nu detineţi un spaţiu în proprietate, puteţi încheia un contract de comodat cu o terţă persoană.

Răspunderea patrimonială a titularului I.I. se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice titulare. Întreprinderea individuală poate avea angajaţi pentru activitatea autorizată.

ACTE NECESARE

 • Dovada disponibilităţii şi rezervării denumirii (original)
 • Documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a titularului Întreprinderii Individuale (copii certificate pentru conformitate cu originalul)
 • Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului social sau punctelor de lucru (copie legalizată sau original)
 • Specimenul de semnatură al titularului Întreprinderii Individuale (original)
 • Cartea de identitate sau pasaportul membrului Întreprinderii Individuale (copie certificată pentru conformitate cu originalul)

ETAPELE DE ÎNFIINŢARE A UNUI II

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Redactarea şi atestarea actelor necesare înfiinţării PFA, pregătind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor şi completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comerţului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comerţului şi predarea acestora catre client.

COSTURILE DE ÎNFIINŢARE A UNUI II

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Taxe de Registru şi de publicare în Monitorul Oficial
 • Rezervare nume I.I.
 • Specimen de semnătură (dacă se da personal în faţa notarului public)
 • Stampila

SOCIETATE PE ACŢIUNI - SA

Societatea pe acţiuni (S.A.) este o societate de capitaluri. Asociaţii răspund pentru pierderile societaţii doar în limita acţiunilor deţinute.

Pentru a putea înregistra o societate pe acţiuni sunt necesari:

 • Minim doi acţionari
 • Un capital social de 25000 EURO, echivalentul în lei

Capitalul social al unei societăţi pe acţiuni este divizat în acţiuni a căror valoare nu poate să coboare sub 0.1 RON. 

Acţiunile pot fi de două feluri:

  • nominative (în conţinutul lor este înscris titularul dreptului)
  • la purtător (atunci când simpla posesie a înscrisului valorează titlu de proprietate)

   

Societatea pe acţiuni (S.A.) poate fi administrată de unul sau mai mulţi administratori.

Important!

Dacă sunt desemnaţi mai mulţi administratori, atunci este necesară constituirea unui consiliu de administraţie, care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie.

ACTE NECESARE

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei
 • Actul constitutiv
 • Dovada privind sediul social/secundar
 • Dovada capitalui social
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calitaţi
 • Specimenele de semnatură ale reprezentanţilor societăţii dacă este cazul
 • Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatura să fie legalizată de un notar public)
 • Hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată ţi dupa caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatură să fie legalizată de un notar public)
 • Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoana juridică (original sau copie certificată şi după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a carui semnatură să fie legalizată de un notar public)
 • Declaraţia fondatorilor, administratorilor, membrilor directoratului, directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor
 • Avizele prealabile prevăzute de legile special
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale
 • Împuternicire avocaţială

ETAPELE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SA

Colaborarea presupune efectuarea de către avocaţii noştri a urmatoarelor operaţiuni:

 • Redactarea şi atestarea actelor necesare înfiinţării SA, pregătind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor şi completarea formularelor)
 • Depunerea actelor la Registrul Comerţului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comerţului şi predarea acestora catre client.

COSTURILE DE ÎNFIINŢARE A UNUI SA

Constituirea unei societăţi comerciale presupune următoarele taxe, care nu sunt incluse în onorariul societăţii noastre:

Constituirea unui SA presupune urmatoarele taxe, care nu sunt incluse in onorariul societatii noastre:

 • Taxe de registru şi de publicare în Monitorul Oficial
 • Rezervare nume SA
 • Specimen de semnătură (daca se dă personal în faţa notarului public)

Asociaţii şi Fundaţii

ASOCIAŢII

Conform art. 4 din Ordonanţa 26/ 2000, Asociaţia este constituită la iniţiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun şi fară drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal, dar nepatrimonial.

Asociaţia dobandeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei în a carei circumscripţie teritoriala işi are sediul.

Etapele care se parcurg în vederea înscrierii Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sunt:

 • Obţinerea de la Ministerul Justiţiei a dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii (valabilitatea rezervării este de 3 luni)
 • Redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie să ne puneţi la dispoziţie datele de identificare ale asociaţilor şi dovada sediului
 • Dovada sediului se poate face, potrivit dispoziţiilor legale, cu contract de închiriere/contract de comodat
 • Acordul vecinilor şi al Asociaţiei de Proprietari
 • Constituirea patrimoniului în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei
 • Achitarea taxelor
 • Depunerea dosarului la Judecatoria în a carei circumscripţie teritoriala se afla sediul Asociaţiei
 • Ridicarea încheierii de înfiintare a Asociaţiei

FUNDAŢII

Conform art. 15 din Ordonanţa 26/ 2000, Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Cererea de înscriere a fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor va fi însoţită de urmatoarele documente:

 • Actul constitutiv
 • Statutul
 • Acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial
 • Dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de Ministerul Justiţiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberării acesteia

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a caror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei, cu excepţia cazului fundaţiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de catre acestea din urma, caz în care patrimoniul iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Important

Organizaţiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.