CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

Arbitraj și Mediere > CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

Noi suntem soluția ta

CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

Fundaţia „Camera de Arbitraj si Mediere” este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, de interes public, având drept scop promovarea şi organizarea medierii, arbitrajului, concilierii și negocierii, ca mijloace de rezolvare a conflictelor de orice natură, promovarea și monitorizarea respectării și apărării drepturilor, intereselor, libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului, organizarea activităţii de arbitraj instituţionalizat, ca formă de jurisdicţie arbitrală, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă Cartea a IV-a Despre Arbitraj şi a Regulilor de  procedură arbitrală proprii, respectiv înfiinţarea de instituţii permanente de arbitraj instituționalizat, care vor funcţiona pe lângă Fundația „Camera  de Arbitraj și  Mediere”, în fiecare judeţ al ţării şi în Municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă Cartea  a IV-a, Titlul VII – Arbitrajul instituționalizat. 

Fundația „Camera de Arbitraj şi Mediere” a fost constituită în anul 2009, în baza Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005 şi a art. 24 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

Printre obiectivele Fundaţiei „Camera de Arbitraj și Mediere” se regăsesc şi următoarele: 

– Promovarea şi organizarea medierii, arbitrajului, concilierii, negocierii, ca mijloace alternative de rezolvare a conflictelor de orice natură;

– Stimularea spiritului civic, a cooperării şi a comportamentului non-agresiv în relaţiile interumane;

– Îmbunătățirea calității şi accesibilităţii serviciilor de formare profesională şi instruire în domeniul medierii în vederea dezvoltării ulterioare a resurselor umane;

– Promovarea și monitorizarea respectării şi apărării drepturilor, intereselor, libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, în concordanţă cu legislaţia naţională, europeană şi internaţională în vigoare, garantarea respectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor din România, precum şi ale persoanelor apatride, indiferent de naţionalitate, limbă, religie, sex, avere, origine sau statutul politic, juridic ori internaţional al ţării sau teritoriului de care aparţine persoana;

– Întărirea autorităţii şi prestigiului instituţiilor medierii şi arbitrajului, precum şi ale celorlalte metode de soluţionare a conflictelor, alternative justiţiei statale;

– Stabilirea de contacte şi colaborări cu instituţii şi organizaţii având scopuri asemănătoare sau cu autorităţi publice din România ori din străinătate, în vederea aderării la organizaţii profesionale internaţionale;

– Oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere profesională către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin activități specifice;

– Ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoi sociale;

– Construirea şi punerea în funcţiune a unui aşezământ pentru persoanele vârstnice şi pentru cele aflate în stare de nevoi sociale.

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” poate să negocieze și să încheie protocoale de colaborare cu diferite instituții, în vederea realizării scopului și obiectivelor propuse.

Consiliul Director al Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”

 

PREȘEDINTE: COSTE ȘTEFAN

VICEPREȘEDINTE: COSTIN RĂZVAN-IONUȚ

SECRETAR: GHERGHEL MARIANA-OANA

MEMBRI:  ȘFABU TRAIAN-NECULAI

                     CREANGĂ ION

Newsletter

Salut

Despre noi

100 %
Persoane interesate de noi online