Societate civilă

Arbitraj și Mediere > Societate civilă

FUNDAȚIA "CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE"

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” este un actor al societății civile, care intervine pe lângă decidenți, pe lângă instituțiile statului de drept, în sensul apărării drepturilor și intereselor cetățenilor.

Adevărata reformă a statului şi a acţiunii publice rezidă în societatea civilă. În acest scop, trebuie identificate soluţii adecvate la o serie de probleme pe care le ridică derularea optimă a activităţii în orice domeniu.

Societatea civilă are dreptul şi datoria de a se implica în luarea deciziilor politice, economice sau de interes public.

  • 0755 133 833
  • cameradearbitrajsimediere@gmail.com

În conformitate cu prevederile statutului, Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” poate să negocieze și să încheie protocoale de colaborare cu diferite instituții, în vederea realizării scopului și obiectivelor propuse. În scopul îmbunătățirii sistemului legislativ, Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere”, prin organele sale, formulează propuneri autorităților sau persoanelor cu initiațivă legislativă pentru proiecte de acte normative care vizează medierea, arbitrajul, drepturile omului și asistența socială.

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” desfășoară totodată activități pentru dezvoltarea experienței tinerilor de a lucra în domeniul juridic, la care pot participa stagiari, practicanți sau voluntari. Aceștia au astfel ocazia de a-și dezvolta competențele sociale și personale și de a dobândi experiență profesională valoroasă, de a lucra în echipe, de a urmări și a se implica în procesul de soluționare a unei spețe, de la înregistrarea cererii și până la pronunțarea hotărârii.

Pentru implicarea activă și susținută în proiectele desfășurate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”, pentru promovarea și dezvoltarea tuturor activităților Centrului European pentru Drepturile Omului din cadrul organizației, am susținut candidatura a doi dintre colaboratorii noștri pentru funcția de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii și respectiv în Consiliul Național de Integritate.

Începând cu data de 02.03.2020, prin hotărârea nr. 09 emisă de Senatul României, a fost ales pentru un mandat de 4 ani candidatul propus de fundație, în calitatea de membru titular al Consiliului Național de Integritate, reprezentant al societății civile.

Prin hotărârea nr. 89 din 04.09.2017 emisă de Senatul României, a fost ales ca reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, candidatul propus de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

COSTIN N. Mitică, membru titular în Consiliul Național de Integritate, reprezentant al societății civile, numit prin hotărârea Senatului României nr. 09/2020

Deviza noastră este: implicare, disciplină, profesionalism.

Domnul Costin Mitică, practician al dreptului în domeniul arbitrajului și medierii, s-a implicat activ cu propuneri pentru modificarea legilor justiției, iar în domeniul drepturilor omului a asigurat pro bono informare juridică cetățenilor care au solicitat sprijinul Centrului European pentru Drepturile Omului.

De asemenea, în C.N.I. a fost membru și secretar în comisia de examen pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate.

În cazul în care cetățenii consideră că un funcționar public/o persoană publică poate fi identificat(ă) ca incompatibil(ă) pentru funcția deținută sau că situația patrimonială a acestuia(eia) nu este comunicată în cuprinsul declarației de avere potrivit realității, este rugată să sesizeze acest aspect Agenției Naționale de Integritate pentru a fi efectuate verificări conform legii speciale.

CHELARU Romeo, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile, numit prin hotărârea Senatului României nr. 89/2017

Domnul Chelaru Romeo a fost cadru didactic universitar mai mulţi ani, a scris şi publicat cărţi, articole, a prezentat şi susţinut comunicări ştiinţifice din domeniul dreptului, fiind, deopotrivă, atât teoretician, cât şi practician al dreptului, cu o vechime de peste 25 de ani în activitatea juridică. 

A întreprins demersuri pentru recunoașterea și restabilirea drepturilor persoanelor care s-au adresat Centrului European pentru Drepturile Omului și a desfășurat activități semnificative în vederea atingerii obiectivelor acestuia.

CARARE Adriana, membru în Consiliul de Mediere

Fundaţia „Camera de Arbitraj şi Mediere” a susținut, de asemenea, candidatura colaboratoarei noastre, doamna CARARE Adriana, pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere cu activitate în perioada 2019-2023.

Începând cu luna martie 2019, doamna Carare Adriana, membru în Consiliul de Mediere, împreună cu echipa consiliului, se implică activ în proiectele care susțin medierea și profesia de mediator.

Doamna Carare Adriana este consilier juridic, mediator, arbitru, trainer pentru programe de formare profesională autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări și formator în domeniul medierii și arbitrajului, expert în implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, consilier de orientare profesională și mediere pe piața muncii.