CEDO

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE OMULUI

Departament în cadrul Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere”

Centrul European pentru Drepturile Omului

  • Este o instituţie autonomă şi independentă faţă de orice autoritate publică.

Prin înfiinţarea Centrului s-a dorit crearea unui cadru instituţional la care pot apela persoanele ale căror drepturi au fost încălcate de către autorităţile statului. Departamentul urmărește cazurile de încălcare individuală sau colectivă a drepturilor omului.

În cadrul Centrului European pentru Drepturile Omului se examinează cererile formulate de către cetăţeni având ca obiect deciziile, respectiv acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor sau organizaţiilor prin care, conform opiniei solicitantului,   s-au adus atingeri drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale.

Activitatea din cadrul departamentului cuprinde și desfăşurarea de campanii de informare prin realizarea şi distribuirea de materiale informative şi prin publicarea pe pagina web a Centrului. Materialele de informare cuprind date despre proiecte, promovează drepturile omului şi descriu activitatea de consiliere şi reprezentare gratuită în domeniu. Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate de către o autoritate publică pot solicita Centrului European pentru Drepturile Omului întreprinderea demersurilor pentru recunoaşterea şi restabilirea dreptului şi soluţionarea conflictului. În cadrul Centrului sunt consiliate persoanele ale căror drepturi şi libertăţi au fost lezate de către autorităţile publice prin indicarea unor mijloace legale de restabilire a situaţiei anterioare și, în exercitarea drepturilor garantate de lege, sunt demarate campanii de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile pe care le au şi felul în care şi le pot exercita.                                        

  • Obiectivele specifice ale Centrului European pentru Drepturile Omului sunt următoarele:

– promovarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor alternative justiţiei, cum sunt medierea şi arbitrajul;

– punerea la dispoziţia beneficiarilor de suport tehnic  în susţinerea cauzelor: web, e-mail, telefon;

– realizarea de conferinţe, simpozioane, evenimente, emisiuni în legătură cu scopul înfiinţării centrului;

– consilierea persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate;

– monitorizarea cazurilor aduse la cunoştinţa centrului şi în a căror soluţionare ne implicăm;

– încheierea de parteneriate cu autorităţile statului şi reprezentanţii acestora în vederea menţinerii unei relaţii de comunicare, transmitere şi rezolvare a problemelor aduse la cunoștință de cetăţeni;

– încheierea de parteneriate cu furnizori mass-media în vederea promovării activităţilor şi obiectivelor centrului.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

CEDO

• Biroul de Sesizare și Consiliere Cetățeni, înființat în cadrul Centrului European pentru Drepturile Omului, vine în sprijinul persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi au fost lezate de către autorităţile publice prin indicarea unor mijloace legale de restabilire a situaţiei anterioare, pentru exercitarea drepturilor garantate de lege. Personalul implicat în activitatea biroului oferă consultanță în diferite domenii, ținând cont de nevoia acută de informare a cetățenilor identificată la nivel local și regional, oferă o informare de calitate, avizată, corespunzătoare problemelor cu care aceștia se confruntă.
• În domeniul serviciilor sociale, pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în statut și anume, ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoi sociale prin construirea și punerea în funcțiune a unui așezământ pentru persoanele vârstnice, fundația a obținut acreditarea pentru furnizarea acestei categorii de servicii în anul 2013.