Curs de “Expert achiziții publice” – cod COR 214 946

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Cursuri > Curs de “Expert achiziții publice” – cod COR 214 946
Curs de “Expert achiziții publice” – cod COR 214 946

Curs de "Expert achiziții publice" - cod COR 214 946

28 ianuarie - 11 februarie 2019

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” organizează curs de „Expert achiziții publice” - Cod C.O.R. 214946 la Iași, în perioada 28 ianuarie – 11 februarie 2019, autorizat de Ministerul Muncii

Ocupaţia de ,,Expert achiziţii publice” este necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

„Expertul în achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Cursul are o durată de 40 ore, iar în urma evaluării se acordă Certificat de Absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, certificat recunoscut atât de Ministerul Muncii, cât și de Ministerul Educaţiei.

Programa cursului este de actualitate, include o diversitate de studii de caz și aplicații practice, precum și dezbateri privind probleme de maximum interes, cu abordări eficiente.

Examenul constă din:

  1. a) proba practică – o procedură de achiziţie publică stabilită de comun acord între formator şi cursanţi;
  2. b) test tip grilă.

Nota de absovire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire cursanţii care au absolvit cursul vor primi adeverinţă de absolvire eliberată de Fundaţia ,,Camera de Abitraj şi Mediere” Iaşi.

Programul cursului:

 

28 ianuarie – 1 februarie 2019, orele 17:00-20:00;

2 februarie 2019, orele 09:00-13:00;

4 – 8 februarie 2019, orele 17:00-20:00;

9 februarie 2019, orele 09:00-13:00; 

11 februarie 2019, orele 17:00-19:00.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Cursul este util persoanelor care activează sau sunt interesate de domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă.

IMPORTANT

Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs.

Taxa de participare este de 900 lei

Include şi taxa de examinare, pauzele de cafea, apa minerală (plată), sucuri.

REDUCERE

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata cursului

Se poate efectua după cum urmează: cu ordin de plată, integral, înainte de începerea cursului; cu ordin de plată, integral, în prima săptămână de curs; numerar, integral, la curs.

Ing. Simin Dan

Programul este susținut de Ing. Simin Dan - Expert Formator Achiziţii Publice cu experienţă în domeniile achiziţii, tehnic şi investiţii de 27 de ani.

CONTACT

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0755.133.833 ori pe adresa de e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

Formular înscriere curs expert achiziții publice 2019

Descarcă

Declarație de consimțământ privind acordul de prelucrare date cu caracter personal

Descarcă

Ofertă curs Expert Achiziții Publice

Descarcă

Lasă un răspuns