Curs “Mediator” acreditat

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Cursuri > Curs “Mediator” acreditat

Curs „Mediator” – cod COR 243202 Acreditat de Consiliul de Mediere

Program de formare inițială în domeniul medierii „Medierea-metodă alternativă de soluționare a conflictelor” Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare în domeniul medierii de către Consiliul de Mediere din anul 2012

și derulează cursuri de formare iniţială, continuă și de specializare.

Despre mediere

Actul normativ care reglementează medierea și organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Medierea este o alternativă viabilă la sistemul juridic clasic, menită să degreveze instanţele de judecată de numeroase cauze

şi să urmărească interesele părţilor implicate într-un conflict, prezentând numeroase avantaje: timp și costuri reduse, procedură simplificată, confidențială,

posibilitatea părților de a alege, de comun acord, mediatorul la care apelează, data și ora ședinței de mediere,

soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc,

sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale.

Medierea, într-o societate complexă şi cu diferite tipuri de conflicte, reprezintă calea în afara sistemului judiciar spre soluţionarea eficientă, ieftină şi rapidă a disputelor.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică.

Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

Descrierea cursului

Programul de formare profesională tip inițiere este autorizat de Consiliul de Mediere,

condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.     

Mediatorul facilitează comunicarea între părțile aflate în conflict, prin menținerea unei atmosfere de respect și neutralitate

în care discuția este focalizată asupra problemelor și nu asupra persoanelor, precum și construirea încrederii în ceea ce privește

posibilitatea de a găsi soluții pentru rezolvarea conflictului în cauză.

Sesiunea de instruire se adresează tuturor categoriilor de profesioniști care doresc autorizarea ca mediator în condițiile legii,

persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere.

Cursul este interactiv, adaptat nevoilor participanților, care vor învăța să administreze procesul de mediere,

punându-se accentul pe învățarea și aplicarea de tehnici și instrumente specifice folosite în mediere.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Evaluarea cursanților

Cursanții vor susține examenul de absolvire la o dată stabilită de comun acord, online, prin intermediul platformei ZOOM.

Examenul constă într-o probă orală (31 bilete de examen din care fiecare participant extrage câte unul, având un subiect teoretic din materia parcursă și o situație practică)

și un test tip grilă cu 20 întrebări.

Nota de absolvire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data emiterii certificatului de absolvire eliberat de către Consiliul de Mediere, cursanții care au absolvit programul de formare profesională vor primi adeverință de absolvire eliberată de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”.

Certificare

În urma absolvirii cursului, Consiliul de Mediere eliberează un certificat de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv 

care face dovada dobândirii celor 10 competenţe profesionale prevăzute de Standardul de Formare a Mediatorului:

 1. asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii;
 2. facilitarea comunicării între părţi;
 3. operarea cu documente;
 4. planificarea activităţii de rezolvare a conflictului;
 5. analiza conflictului;
 6. analizarea informaţiilor;
 7. culegerea de informaţii;
 8. facilitarea acordului;
 9. încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
 10. redactarea documentelor necesare desfășurării activității.  
Participanții la programul de formare în domeniul medierii pot solicita în urma absolvirii cursului de la Consiliul de Mediere și Atestatul de Calificare Profesională, constituindu-se anexă la certificatul de absolvire. 

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Sediu:

mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1 

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com. Totodată, este necesară achitarea unui avans în cuantum de 500 lei, prin virament în contul RO83PIRB2402751118001000, deschis la First Bank S.A., CUI: 26253899. 

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de căsătorie (după caz).

Tel.: 0755.133.833 

Echipă

Veți colabora cu profesioniști cu înaltă pregătire teoretică și practică, cu diferite specializări. Din echipă fac parte formatori acreditați de Consiliul de Mediere.

Program

Cursul va fi organizat online în perioada  29.09 – 12.10.2023

Conform prevederilor Consiliului de Mediere, cursurile de formare profesională inițială și continuă în domeniul medierii se pot desfășura:

 • integral online;
 • cu prezență fizică integral;
 • combinat, atât online cât și cu prezență fizică.

Programul se desfășoară de luni până vineri începând cu ora 17:00, iar în weekend începând cu ora 10:00. 

TEMATICA

Programul de formare profesională cuprinde 5 module: 

 1. Teoria şi analiza conflictelor 
  • Definiţie, tipuri şi răspunsuri în conflict
  • Elemente de dinamică a conflictelor
  • Elemente de analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor 
  • Continuumul rezolvării disputelor
  • Metode de rezolvare alternativă a disputelor
  • Comparaţii şi concluzii
  • Rolul celei de-a treia părţi
  • Diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie
  • Rezolvarea bazată pe interese
 3. Medierea 
  • Teoria şi practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
 4. Organizarea profesiei de mediator
  • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuţiile Consiliului de Mediere
  • Redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006
  • Gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat
  • Confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului
  • Răspunderea profesională şi forme de protecţie
 5. Formulare utilizate în mediere 
  • Cerere de deschidere a procedurii de mediere
  • Certificat de informare
  • Contract de pregătire a medierii
  • Invitaţie la mediere
  • Contract de mediere
  • Acord de confidenţialitate
  • Acord de mediere
  • Procese – verbale
 • 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1

Taxa de participare:

Valoarea serviciilor de formare este de 2500 lei și include: suportul de curs, materiale informative, taxa de examinare.

Prețul poate varia în funcție de numărul cursanților (un cursant 2500 lei, doi cursanți 4600 lei, trei cursanți 6600 lei).

Pentru studenți, masteranzi, șomeri și pensionari taxa de participare este de 2000 lei! (un cursant 2000 lei, doi cursanți 3600 lei, trei cursanți 5100 lei).

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 • Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 • Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 • Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 • Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 • Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere.