Curs Consilier pentru dezvoltare personală

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Cursuri > Curs Consilier pentru dezvoltare personală

FUNDAȚIA CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE

CURS  CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

COD C.O.R. 242324 

Ce vei învăța la acest curs?

 • cum să stabilești limite sănătoase
 • să-ți accesezi și valorifici resursele interioare
 • să fii autentic, fără a trăi mereu conform așteptărilor celorlalți
 • cum să gestionezi provocările cotidiene astfel încât echilibrul tău lăuntric să nu fie afectat

Care sunt beneficiile participării la curs?

 • conștientizarea faptului că dispui și poți dobândi abilitățile necesare pentru realizarea a ceea ce îți dorești
 • realizarea faptului că ești responsabil de calitatea propriei vieți prin alegerile făcute
 • descoperi ce anume generează repetarea unor situații nedorite în viața ta

Cum pot folosi ceea ce învăț?

 • informațiile și tehnicile dobândite reprezintă o investiție  ce-ți îmbogățește bagajul experiențial atât la nivel personal cât și profesional
 • aplicațiile practice pot fi utilizate cu succes în activitatea profesională desfășurată în prezent
 • dacă intenționezi să îți schimbi cariera, certificarea autorizată îți permite deschiderea unui cabinet de consiliere

Consilierul pentru dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variaţi printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

“Educația este cea mai puternică armă ce o putem folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela

“Toate visele ni se pot îndeplini dacă avem curajul sa le urmăm.” Walt Disney

“Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești.” Theodore Roosevelt

DESCRIERE CURS ȘI ACREDITARE

Programul de formare profesională “Consilier pentru dezvoltare personală” – cod C.O.R. 242324 este autorizat de Ministerul Muncii și are o durată de 80 ore, din care 40 teoretice și 40 practice, condiție de înscriere fiind absolvirea învățământului superior finalizat prin examen de licenţă, indiferent de profilul de activitate.

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse, a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată, pentru îmbunătățirea calității vieții acestora, progresul în plan individual sau colectiv și realizarea obiectivelor asumate.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale şi este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 7 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Consilier pentru dezvoltare personală”. 

Ce include participarea la curs?

Suportul de curs, fișe de lucru ce pot fi utilizate atât individual cât și în cadrul sesiunilor de consiliere, bibliografie, cărți în format PDF, materiale interactive cu tehnici NLP, instrumentar întrebări pe situații specifice.

Cui se adresează?

Pentru obținerea certificatului este necesar ca participanții să fie absolvenți de studii superioare. Studenții care nu au încheiat ciclul de studii pot participa, urmând să susțină examenul când obțin diploma/adeverința de licență.

De asemenea, sunt bineveniți toți cei care doresc să aprofundeze domeniul dezvoltării personale.      

Persoanele interesate pot deveni consilieri pentru dezvoltare personală în urma absolvirii învățământului superior finalizat prin examen de licență, indiferent de profilul de activitate, și a specializării în consiliere pentru dezvoltare personală prin participare la programe de formare profesională continuă a adulților, autorizate conform legii.

Pentru practicarea calificării sunt necesare foarte bune capacități de comunicare, socializare și interrelaționare. O condiție specifică este legată de obligativitatea și, implicit, capacitatea de asigurare a confidențialității privind situațiile clienților.

În ce constă intervenția consilierului pentru dezvoltare personală?

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse, a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată, pentru îmbunătățirea calității vieții acestora, progresul în plan individual sau colectiv și realizarea obiectivelor asumate.

Cum poți progresa?

În urma acumulării de experiență și prin continuarea studiilor, consilierul pentru dezvoltare personală se poate orienta spre diverse specializări din domeniul consilierii, comunicării, resurselor umane sau al relațiilor publice.

Cine îl susține?

Andra Ștefan este consilier pentru dezvoltare personală, life-coach, profiler, NLP Practitioner, formator, scriitor și artist plastic. Absolventă a universității de Arte G. Enescu Iași și-a continuat formarea în domeniul dezvoltării personale. Susține workshop-uri, cursuri și ședințe individuale de consiliere și coaching în cadrul cărora include și tehnici de art-therapy.

Sediu

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, Tr. 1

Site

www.arbitrajsimediere.ro

Telefon

0755.133.833

Facebook

#cameradearbitrajsimediere

Locații

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere organizează cursuri atât la sediul propriu, cât și în fiecare județ al țării și în Municipiul București, la cerere.

Programul de formare profesională pentru ocupația “Consilier pentru dezvoltare personală” este desfășurat în județele Neamț și Iași în perioada octombrie-noiembrie 2019. 

Înscrierea la curs

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

La înscriere participanții vor transmite prin e-mail următoarele documente scanate: diploma de licență, C.I./B.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Persoane de contact: Andra Ștefan – Telefon: 0744.571.419

Oana Gherghel – Tel. birou: 0755.133.833

Cursul va fi organizat în Piatra Neamț și Iași în perioada octombrie-noiembrie 2019.

Durata totală a programului de formare profesională este de 80 ore, din care 40 ore teoretice și 40 ore practice. 

Programul de formare profesională este interactiv, adaptat nevoilor participanților, punându-se accentul pe învățarea și aplicarea instrumentelor specifice.

În funcție de disponibilitatea cursanților, programul poate fi stabilit în timpul săptămânii sau în weekend.

Pentru cei care nu au posibilitatea de a participa la toate orele de curs, stabilim de comun acord un interval orar și o zi în vederea recuperării sau pot veni cu altă grupă.

Taxa de participare:

Taxa de participare este de 700 lei. 

Cei care au mai participat la alte cursuri organizate de Fundaţia Camera de Arbitraj si Mediere beneficiază de o reducere de 200 lei.

Plata se poate efectua integral sau în 2 rate, înainte de începerea cursului sau în prima săptămână de curs, numerar sau cu ordin de plată.

 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în domeniul situațiilor de urgență
 • Dezvoltarea propriei cariere
 • Crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate
 • Investigarea situațiilor problemă
 • Explorarea situațiilor potențiale ale situațiilor problemă
 • Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală

Calificarea este necesară pe fondul creșterii complexității cerințelor din toate sectoarele de activitate și a responsabilităților sociale ale indivizilor și, implicit, a presiunilor la care sunt supuse persoanele active care sunt nevoite să facă față unor situații profesionale și de viață solicitante din punct de vedere psihic și fizic.

În contextul existent, se evidențiază necesitatea unor specialiști în consiliere pentru dezvoltare personală, care să exploreze de pe poziții de neutralitate, împreună cu persoanele interesate, aspectele critice ale situațiilor problemă identificate și care să încurajeze stabilirea de către clienți a celor mai bune soluții pentru înlăturarea barierelor, blocajelor și a disfuncționalităților, având ca obiectiv final dezvoltarea personală largă a acestora și progresul în plan profesional.

 • 0744.571.419 / 0755.133.833
 • cameradearbitrajsimediere@gmail.com
 • Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1