Alegeri Colegiu de Conducere TAJ Iași – Convocator

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Alegeri Colegiu de Conducere TAJ Iași – Convocator

Alegerea membrilor Colegiului de Conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași

CONVOCATOR

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași, se convoacă Adunarea Generală a Arbitrilor la sediul instituției permanente de arbitraj din mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în ziua de miercuri, 20 aprilie 2022, orele 13:00, având următoarea ordine de zi:

  1. Încetarea mandatului membrilor Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași;
  2. Alegerea noilor membri ai Colegiului de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași pentru perioada 2022 – 2026.

Potrivit art. 9 alin. (1) din Regulamentul mai sus-menționat, „Colegiul de conducere al TAJ este format dintr-un număr impar de membri și este compus din președinte, vicepreședinte și 3 membri, aleși prin vot de către Adunarea Generală a Arbitrilor”.

Persoanele care doresc să facă parte din Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere, vor depune Cererea de candidatură cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală a Arbitrilor.  

Președinte,

LUPU Geta