Curs de „Expert achiziții publice” – Cod C.O.R. 214946

Arbitraj și Mediere > ANC > Curs de „Expert achiziții publice” – Cod C.O.R. 214946

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

CURSURI AUTORIZATE

Curs de „Expert achiziții publice” – Cod C.O.R. 214946

Ocupaţia de ,,Expert achiziţii publice” este necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor sau modificărilor acesteia, expertul în achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare la actualizarea bazelor de date legislative specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractantă.

„Expertul achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:

– planifică achiziţiile publice;

– iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii;

– derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice;

– administrează contractele.

Programul de formare profesională tip specializare este autorizat de Ministerul Muncii, are o durată de 40 ore, condiție de înscriere fiind absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență.

Programa cursului este de actualitate, include o diversitate de studii de caz și aplicații practice, precum și dezbateri privind probleme de maximum interes, cu abordări eficiente.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 11 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Expert achiziţii publice”:

– comunicarea interpersonală;

– perfecţionarea pregătirii profesionale;

– utilizarea calculatorului;

– coordonarea muncii în echipă;

– negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;

– elaborarea documentelor de specialitate;

– analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

– acordarea consultanţei de specialitate;

– planificarea achiziţiilor publice;

– derularea procedurilor de atribuire;

– finalizarea procedurilor de atribuire.

Taxa de participare este de 1000 lei.

Cursul este util persoanelor care activează sau sunt interesate de domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă.

Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs.

Formular de înscriere