Curs de „Consilier pentru dezvoltare personală” – Cod C.O.R. 242324

Arbitraj și Mediere > ANC > Curs de „Consilier pentru dezvoltare personală” – Cod C.O.R. 242324

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

CURSURI AUTORIZATE

Curs de „Consilier pentru dezvoltare personală” – Cod C.O.R. 242324

Consilierul pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variaţi printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

Consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele şi potenţialul uman, îmbunătăţeşte calitatea vieţii personale şi profesionale a celor interesaţi să progreseze în plan individual sau colectiv şi contribuie la realizarea obiectivelor şi aspiraţiilor acestora.

Programul de formare profesională este autorizat de Ministerul Muncii, are o durată de 80 ore, condiție de înscriere fiind absolvirea învățământului superior finalizat prin examen de licenţă, indiferent de profilul de activitate.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea celor 7 competenţe profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „Consilier pentru dezvoltare personală”:

– organizarea activităţii proprii;

– aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– dezvoltarea propriei cariere;

– crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate;

– investigarea situaţiilor problemă;

– explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă;

– consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală.

Taxa de participare este de 700 lei.

Absolvenţii acestui curs îşi pot înfiinţa birouri de consiliere pentru dezvoltare personală sau pot folosi competenţele dobândite în domeniul resurselor umane, relaţiilor publice, terapiilor complementare sau în sistemul educaţional.

Consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează foarte bune capacităţi de: comunicare, ascultare activă, atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi sinteză, interacţionare şi adaptabilitate în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de persoane. De asemenea, el dovedeşte empatie, capacitate de câştigare a încrederii interlocutorilor şi de asigurare a confortului psihic al acestora, spirit de observaţie şi rezistenţă la efort intelectual prelungit.

Specialistul poate lucra în mod independent, ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizaţii sau instituţii cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătăţirea performanţelor forţei de muncă şi oferind ajutor managementului companiilor pentru atingerea obiectivelor organizaţionale. Activitatea consilierului pentru dezvoltare personală este distinctă faţă de activităţile de psiho-terapie, psihiatrie, consiliere psihologică, prin prisma intensităţii şi complexităţii scăzute a problematicii clienţilor şi a instrumentelor şi tehnicilor specifice de lucru care se bazează pe non-directivitate.

Atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: calmul, neutralitatea, grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea, perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea pozitivă.