Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe sociale și civice”

Arbitraj și Mediere > ANC > Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe sociale și civice”

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

CURSURI AUTORIZATE

Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe sociale și civice”

Acest set acoperă competențe personale, interpersonale și interculturale, precum și toate formele de comportament, care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv și eficient la viața socială și în câmpul muncii, în mod special, posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este necesar, în societățile din ce în ce mai diversificate.

Pentru o participare socială și interpersonală plină de succes, este importantă conștientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizații de muncă, egalitate de gen și nediscriminare, societate și cultură.

Partea cea mai însemnată a acestei competențe include capacitateade a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arăta toleranță, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a empatiza.

Indivizii trebuie să fie capabili să gestioneze situațiile de stres și frustrare, să le exprime într-un mod constructiv și, de asemenea, trebuie să distingă între sferele personale și profesionale. 

Competențele civice se bazează pe cunoașterea conceptelor de democrație, justiție, egalitate, cetățenie, drepturi civile, referitor la modul cum sunt ele exprimate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în declarații internaționale și la modul cum sunt ele aplicate de către diferite instituții la nivel local, regional, național în Europa și la nivele internaționale. Aceasta include cunoștințe despre evenimente contemporane, cum ar fi principalele evenimente și orientări în istoria națională, europeană și a lumii. În plus, ar trebui să fie dezvoltată o conștientizare a scopurilor, valorilor, politicilor de dezvoltare socială și economică. 

Programul de formare profesională tip specializare este autorizat de Ministerul Muncii și are o durată de 120 ore.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

– teoria comunicării;

– teoria și analiza conflictelor;

– rezolvarea alternativă a disputelor – ADR;

– medierea;

– arbitrajul;

– negocierea;

– concilierea;

– medierea și arbitrajul în spațiul Uniunii Europene și în plan internațional. Peer Mediation, Med-Arb;

– competențe sociale;

– competențe civice.   

Taxa de participare este de 500 lei.

Cursul se adresează tuturor persoanelor care vor să dobândească și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare activității lor profesionale, precum relaționarea într-un mod adecvat cu alte persoane, munca în echipă, capacitatea de a coopera și colabora în cadrul unui grup, integrarea cu mai mare ușurință în diverse grupuri, leadership-ul și luarea deciziilor, creșterea performanței în muncă, rezolvarea de probleme, dezvoltarea personală și profesională, competențele civice.