Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale”

Arbitraj și Mediere > ANC > Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale”

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

CURSURI AUTORIZATE

Curs de „Competențe cheie comune mai multor ocupații – competențe antreprenoriale”

Antreprenorul este acea persoană care îşi asumă riscul începerii propriei afaceri, dar şi cel care prin inovaţie şi creativitate poate promova succesul firmei din care face parte. Antreprenorii sunt oameni care au abilitatea să sesizeze şi să evalueze idei de afaceri, să adune resursele necesare şi să profite de oportunităţi, prin acţiuni specifice ce conduc la obţinerea succesului.

Să devii antreprenor este un test de creativitate şi curaj, dar merită să încerci atât timp cât şi alţii au realizat acest lucru. Vestea cea bună este că în multe privinţe poţi evolua, dobândind noi cunoştinţe şi abilităţi.

Pregătirea pentru antreprenoriat trebuie făcută cu o atitudine pozitivă, dar realistă, cântărind avantaje şi dezavantaje. Sunt unele beneficii evidente, pe care viitorii antreprenori trebuie să le ia în considerare atunci când îşi iniţiază o afacere. Printre acestea se numără:

– nu ai limite în ceea ce priveşte îmbunătăţirea poziţiei tale sociale şi financiare;

– ai independență în luarea deciziilor;

– poţi să îţi alegi singur persoanele cu care doreşti să lucrezi şi să îţi întocmeşti propriile criterii de selecţie, bazate pe cunoaştere, abilităţi sau personalitate; 

– nu este loc de rutină zilnică, aşa că, deşi este foarte multă muncă, ai posibilitatea de a schimba rolurile foarte des etc.

Conform unor statistici recente, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) reprezintă peste 95% din numărul total al firmelor din România. Aportul lor la economia actuală este semnificativ, întrucât ele influenţează factori importanţi precum creşterea economică, competitivitatea, schimbările în structura economică şi ocuparea forţei de muncă.

Programul de formare profesională este autorizat de Ministerul Muncii și are o durată de 40 ore.

În urma absolvirii cursului se eliberează un certificat recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educaţiei Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

– formularea viziunii centrate pe succes (apreciative);

– comunicarea pozitivă în organizație;

– organizarea lucrului în echipa performantă;

– identificarea și utilizarea resurselor umane performante în organizație;

– identificarea poveștilor de succes în organizație;

– exercitarea funcțiilor manageriale centrate pe succes și apreciere;

– coordonarea pozitivă a schimbărilor în organizație;

– menținerea unei atitudini pozitive în condiții de stres;

– asigurarea calității și performanței;

– conștientizarea calităților personale și dezvoltarea brand-ului;

– întocmirea unui plan de afaceri pornind de la o idee de succes;

– construcția unei viziuni de viitor asupra afacerii (vizioning apreciativ);

– aplicarea metodelor centrate pe succes (4D) în cercetarea de marketing.

Taxa de participare este de 500 lei.

Acest curs se adresează persoanelor care doresc să dobândească competențe și aptitudini pentru identificarea și punerea în practică a ideilor de afaceri, a celor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile antreprenoriale și să-și completeze bagajul de cunoștințe în domeniile: inițierii unei afaceri și promovării acesteia, alegerii și instruirii resursei umane, vânzării produselor și/sau serviciilor, managementului resurselor, etc.

Beneficiile participării la curs:

– cunoașterea conceptelor esențiale ale unei afaceri;

– familiarizarea cu termenii specifici unei afaceri și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale;

– comunicarea cu mai mare ușurință a propriilor idei și a oportunităților identificate;

– înțelegerea variantelor de construire a unei afaceri, a tipurilor de business existent pe piață și a tipologiilor de management;

– conștientizarea avantajelor, oportunităților, precum și limitărilor implementării unui plan de afaceri;

– capacitatea de a lua decizii cu responsabilitate și de a direcționa echipa către îndeplinirea obiectivelor propuse.