Practica Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași 2017-2022

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Arbitraj > Practica Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași 2017-2022

“În pofida aglomerării instanțelor, arbitrajul, mai ales cel instituționalizat, nu este încă utilizat la nivelul potențialului său, credem noi. Poate fiindcă este prea puțin cunoscut sau poate deoarece lipsa unor garanții legale în privința pregătirii profesionale a arbitrilor naște dubii în privința obiectivității actului de justiție arbitrală.

În perioada de referință 2017-2022, Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași a fost sesizat de către justițiabili, prin cererea de arbitrare. Principala sursă a competenței de soluționare a litigiilor a reprezentat-o clauza compromisorie. Cea mai frecventă modalitate de numire a arbitrilor a fost numirea de către președintele instanței arbitrale. Cererile de arbitrare au vizat obiecte cu valoarea, de regulă, sub 250.000 lei. Aceste cereri au fost de natură civilă și litigii cu profesioniști. Ele au avut ca obiect mai ales pretenții, anulare incident de plată, hotărâre care să țină loc de act autentic. În marea majoritate a dosarelor, cel puțin una dintre părți a fost reprezentată sau asistată de către avocat, proba s-a făcut cu înscrisuri, iar cauzele s-au finalizat în cel mult 6 luni de la numirea instanței arbitrale. Majoritatea cererilor au fost admise, măcar în parte, iar  acțiunea în anularea hotărârilor arbitrale au fost respinse, astfel că hotărârile arbitrale au rămas definitive și executorii. Executorii judecătorești au pus în executare silită hotărârea arbitrală.

Rezultatele cercetării au evidențiat un nivel bun al performanței în activitatea arbitrală, care creează premisele furnizării către justițiabili a serviciului de justiție sub forma privată a arbitrajului instituționalizat la un standard cât mai apropiat de nevoile și așteptările acestora (…).”

Sursa: juridice.ro 

https://www.juridice.ro/701534/arbitrajul-judiciar-practica-tribunalului-de-arbitraj-judiciar-iasi-din-perioada-2017-2022.html

Autori:

Av. Roxana Prisacariu
Cons. jur. Oana Burlacu