Curs Expert achizitii publice Iasi

Arbitraj și Mediere > Our news > Noutăți Cursuri > Curs Expert achizitii publice Iasi

Curs de "Expert achiziții publice" - cod COR 241 940

19 - 28 octombrie 2020

Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” organizează curs de „Expert achiziții publice” - Cod C.O.R. 241940 la Iași, în perioada 19 – 28 octombrie 2020, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.).

Ocupaţia de ,,Expert achiziţii publice” este necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

„Expertul în achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Cursul are o durată de 40 ore, iar în urma evaluării se acordă Certificat de Absolvire eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, certificat recunoscut atât de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, cât și de Ministerul Educaţiei Naționale.

Sesiunea de instruire se adresează vânzătorilor – ofertanți, angajaților departamentelor de ofertare, managerilor, directorilor de vânzări, juriștilor, economiștilor, tehnicienilor implicați în ofertare și celor ce intenționează să acceadă la domeniu.

Examenul constă În:

  1. a) proba practică – o procedură de achiziţie publică stabilită de comun acord între formator şi cursanţi (întocmirea unui portofoliu);
  2. b) test de evaluare a cunoștințelor asimilate de tip grilă. 

Nota de absovire a cursului va fi media aritmetică a celor două probe.

Până la data eliberării certificatului de absolvire eliberat de către A.N.C. cursanţii care au absolvit cursul vor primi adeverinţă de absolvire eliberată de Fundaţia ,,Camera de Abitraj şi Mediere” Iaşi.

Programul cursului:

19 – 23 octombrie 2020, orele 16:00-20:00;

26 – 28 octombrie 2020, orele 16:00-20:00.

Fundația Camera de Arbitraj și Mediere

Cursul este util persoanelor care activează sau sunt interesate de domeniul achizițiilor publice, utilizează platforma SICAP și participă la licitații în calitate de ofertant sau autoritate contractantă. Programa cursului este de actualitate, include dezbateri privind probleme de maximum interes, cu abordări eficiente, oferind participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

IMPORTANT

Cursul este conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, cât și ale celor care au acumulat deja experiență în domeniu. Facem mențiunea că persoanele care ocupă poziția de expert/responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile au cu precădere nevoie să urmeze acest curs. Domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele.

Taxa de participare este de 900 lei

Include prestarea serviciilor de formare profesională, taxa de examinare A.N.C. și coffee break-ul.

REDUCERE

Persoanele care au mai participat la cursuri organizate de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere” beneficiază de o reducere de 200 lei.

Bonus

Bonus: un workshop despre abilități, comportamente și atitudini în relația cu clientul, susținut de dra. Andra Ștefan - consilier pentru dezvoltare personală, life-coach, profiler și NLP Practitioner. În plus, primiți cadou materiale pentru dezvoltarea dvs. personală și profesională!

Plata cursului

Plata cursului se poate efectua înainte de începerea cursului sau în primele zile de curs, cu ordin de plată în contul IBAN RO17CARP024000671754RO01 deschis la Patria Bank, CUI 26253899, sau la sediul Fundației ,,Camera de Arbitraj și Mediere” din mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1.

Ing. Simin Dan

Programul este susținut de Ing. Simin Dan - Expert Formator Achiziţii Publice cu experienţă în domeniile achiziţii, tehnic şi investiţii de 27 de ani.

CONTACT

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0755.133.833 ori pe adresa de e-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

Formular înscriere curs expert achiziții publice 2019

Descarcă

Declarație de consimțământ privind acordul de prelucrare date cu caracter personal

Descarcă

Ofertă curs Expert Achiziții Publice

Descarcă